Helgnöje / Weekend fun

Förra helgen gick turen till Dalkarlskärret en tidig morgon. Bara jag, fåglarna och en termos med kaffe i den tidiga morgonsolen.

Gråhakedoppingparet turas om att ruva äggen på redet inne vassen.

Lätta dimslöjor drog över vattenytan. Skrattmåsarna var de som hördes mest när de for omkring runt sina bon.

morgon4

En gräsandshona höll vakt uppe på en sten bland ekarna.

 

An early morning by the small lake/marsh. Just me, the birds and my morning coffee. The red-necked grebes take turns at the nest, the pewits screams is a constant background noice. All in all, a lovely morning.

 

Reflektioner

Gryning vid Dalkarlskärret där höstens färger reflekterades i vattenytan. Just nu utförs muddring av kärret och många av vassruggarna är borta. I gengäld är den öppna vattenytan större. Till våren kommer säkert växtligheten att ta över igen.

Hägrarna gick omkring i kanten och letade mat, sångsvanar, gäss och diverse änder simmade omkring på vattnet. I trädkronan ovanför mig satt nötskrikorna och kalasade på ekollon.

reflektion 1 reflektion 2