Loch Ness runt

Loch Ness runt var planen och den tog oss längs hela östra sidan.  Ljungen blommade längs vägarna i stora mörkrosa kuddar. Urquhart Castle är beläget längs Loch Ness. Slottet byggdes på 1200-talet och har omväxlande varit i skotsk och engelsk ägo. De sista innehavarna sprängde slottet när de övergav det.

 

Tyvärr var utsikten över sjön begränsad pga av höga träd och buskage, så på tillbakavägen valde vi en rutt som tog oss in på smala ”single lane” vägar och upp bland kullarna.