Reflektioner

Gryning vid Dalkarlskärret där höstens färger reflekterades i vattenytan. Just nu utförs muddring av kärret och många av vassruggarna är borta. I gengäld är den öppna vattenytan större. Till våren kommer säkert växtligheten att ta över igen.

Hägrarna gick omkring i kanten och letade mat, sångsvanar, gäss och diverse änder simmade omkring på vattnet. I trädkronan ovanför mig satt nötskrikorna och kalasade på ekollon.

reflektion 1 reflektion 2